Content

Polish Personalized Healthcare Index 2020

Indeks Medycyny Personalizowanej 2020 – komentarz Polskiego Panelu Ekspertów

Przedstawiamy Państwu Raport FutureProofing Healthcare: Indeks Medycyny Personalizowanej 2020 (Personalised Healthcare Index 2020). Raport został opracowany na podstawie danych zgromadzonych na platformie FutureProofingHealthcare.com. Ocenia on postęp prac nad wdrożeniem systemów leczenia personalnego w 34 państwach, a także w szczegółowy sposób przedstawia wynik Polski w zakresie medycyny personalizowanej. Indeks zawiera m.in. pozycję kraju w konkretnych parametrach oceny, przykłady optymalnych rozwiązań zastosowanych przez liderów rankingu, komentarze oraz rekomendacje przygotowane przez Polski Panel Ekspertów. 

Serdecznie zapraszamy do lektury Raportu – mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny personalizowanej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia. 

Pobierz Raport

Relację z premiery Indeksu Medycyny Personalizowanej 2020 możecie Państwo obejrzeć poniżej:

Polish Personalized Healthcare Index 2020

We invite you to watch the premiere of the Polish Personalised Healthcare Index 2020. The report was prepared in cooperation with Polish Experts, who commented on the country`s results and proposed recommendations that could help improve Polish personalized healthcare, based on the knowledge of the current situation in Poland.

Watch the full discussion here:

Related Articles